Konferencje


Konferencje pracowników kierunku: filologia

Wydział Humanistyczny, UJD w Częstochowie

Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej 

Łzy w literaturze. Transfer-Recepcja-Przekład (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska) 

w dniach 14-15 listopada 2019r.

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji literackich ujęć płaczu i łez (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujących we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym - w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie lakrymologiczne w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:
Przestrzeń płaczu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej)
Łzy oznaką moralnej wartości płaczącego czy dewaluacja łez we współczesnej kulturze
Czy płacz w literaturze nadal pozostaje medium komunikacji pozawerbalnej?
Czy zmieniły się znaczenia nadawane łzom - perspektywa diachroniczna?
Afektywna funkcja łez
Czy łzy/płacz są pojęciem globalnym? Czy istnieją dla płaczu granice kulturowe?
Różne rodzaje płaczu w perspektywie porównawczej
Tropy łez i sposoby jego przekładu
Czy płaczą tylko kobiety? Czy płacz łączy czy dzieli?
Wyzwalająca i niszcząca siła płaczu
Płacz między pokoleniami - odmienne i tożsame formy ekspresji płaczu
Znaczenia płaczu histerycznego, stłumionego itd.

Językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Miejsce obrad: budynek UJD, Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, sala 120.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD
dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper

PROGRAM KONFERENCJI

***

Konferencje pracowników Instytutu Filologii Obcych

Wydział Filologiczno-Historyczny, UJD w Częstochowie

Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Śmiech w literaturze :) Transfer - Przekład - Recepcja (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)

18-19 października 2018r. w Częstochowie

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

KARTA ZGŁOSZENIA

Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie 

zapraszają do udziału w IV edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 

„Człowiek-Wiara-Kultura” O wolność i sprawiedliwość …. Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją

Częstochowa, 18-22 września 2017, Budynek Uczelni przy ul. Zbierskiego 2/4

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Filologii Obcych 

zaprasza do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej

RECEPCJA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJW AUSTRII, NIEMCZECH, SZWAJCARII I W POLSCE – Przekraczanie granic (IV)

12-13 października 2017r. w Częstochowie

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach recepcji literatury niemieckojęzycznej w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych. Przedmiotem naszego zainteresowania czynimy twórczość twórców niemieckojęzycznych (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) oraz jej obecność na rynku wydawniczym, w obiegu czytelniczym, krytycznoliterackim i akademickim.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie PRZEKRACZANIA GRANIC w kontekście badanych procesów recepcyjnych, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:

Przekraczanie granic kulturowych i etnicznych,
Przekraczanie granic międzyreligijnych i międzykonfesyjnych,
Przekraczanie granic między płciami,
Przekraczanie granic międzypokoleniowych,
Przekraczanie granic między językami/tekstami (również w ujęciu translatologicznym),
Przekraczanie granic gatunkowych,
Przekraczanie granic między mediami.

Przedstawione propozycje nie wykluczają innych ujęć GRANICY w literaturze i kulturze. Językiem konferencji jest język polski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD dr Joanna Ławnikowska-Koper (organizatorki)

Informacje organizacyjne:

Czas wystąpienia na konferencji: 20 min.

Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (w załączeniu karta zgłoszenia) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 15 maja 2017r. na adres: konferencja.recepcja@interia.pl. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady w dniach konferencji, uroczystą kolację i druk artykułu w drugim numerze czasopisma naukowego „Transfer. Reception studies”.

Wpłaty należy dokonać na konto UJD numer konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: UJD – Recepcja literatury 2017.

Szczegółowe informacje przesłane zostaną po przyjęciu zgłoszeń w kolejnym komunikacie konferencyjnym.

KARTA ZGŁOSZENIA

***

We cordially invite you to participate in the international conference on:

Figurative Language, Cognition and Discourse

organized by 

the Institute of Foreign Languages

Jan Dlugosz University in Czestochowa

Częstochowa, 25–26 November 2016

Call for papers

Registration form EN

Registration form PL

Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej

RECEPCJA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W AUSTRII, NIEMCZECH, SZWAJCARII I W POLSCE – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA (III)

27-28 października 2016, Częstochowa

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach recepcji literatury niemieckojęzycznej w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych. Przedmiotem naszego zainteresowania czynimy twórczość autorów niemieckojęzycznych (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) oraz jej obecność na rynku wydawniczym, w obiegu czytelniczym, krytycznoliterackim i akademickim.

Proponując przyjrzenie się twórczości literackiej dla dorosłych i dla dzieci, pragniemy wypełnić lukę w badaniach recepcyjnych i tym samym przybliżyć sylwetki wybranych autorów, a w wielu wypadkach przyczynić się do ich popularyzacji w naszym kraju. Dlatego językiem konferencji i publikacji jest język polski.

Plonem pierwszej konferencji jest monograficzny zeszyt „Studiów Neofilologicznych” (nr 11/2015; http://www.studianeo.ujd.edu.pl/media/domeny/132... Wystąpienia z drugiej edycji konferencji ukażą się już w bieżącym roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. AJD, dr hab. Anna Szyndler, prof. AJD, dr Joanna Ławnikowska-Koper (organizatorki)

Informacje organizacyjne:

Czas wystąpienia na konferencji: 20 min.

Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (karta zgłoszenia Word) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2016 na adres: towarzystwonaukowe@interia.pl

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady w dniach konferencji, uroczystą kolację i druk artykułu w tomie pokonferencyjnym.

Wpłaty należy dokonać na konto AJD numer konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: AJD – Recepcja literatury 2016.

***

The English Department at the Institute of Foreign Philology, Jan Długosz University of Częstochowa, Poland

is pleased to announce the Fourth Young Researcher Conference on Language and Culture: 

Mapping New Spaces

20 April 2016, Częstochowa, Poland

The aim of the conference is to promote academic accomplishments of young scholars and enhance their research skills by creating an opportunity for the presentation of their work, confrontation with other young researchers and academics, and exchange of ideas and research findings. Since it targets undergraduate, graduate and postgraduate students, as well as young academics of various fields of research, the conference is meant to provide a useful forum for an interdisciplinary dialogue and interaction among young scholars so as to highlight the multidimensionality and interdependence of diverse areas of study.

By comprising an array of disciplines the conference will attempt to showcase some of the latest achievements of research, seek feasible paths of its further development, as well as offer an insight into the academic accomplishments of students and other young scholars from Poland and abroad.

Conference participants may present their research work through a miscellany of alternatives, such as papers, talks, multimedia shows, workshops, and posters. The language of the conference is English. All the participants will receive certificates of attendance.

In order to address a multitude of studies, the conference will proceed in five major panels, addressing a broad range of issues, including but not limited to:

– English literature; American literature; comparative literary studies;

– culture studies;

– general linguistics; applied linguistics;

– English language teaching and learning;

– translation studies

Young researchers are invited to register for the conference and submit 200-word abstracts of their proposals in the attached registration form by 15 March 2016 to the conference email address: mapping.new.spaces@gmail.com

Notifications of acceptance shall be sent to the participants by 31 March 2016.

The call for papers, registration form and conference updates can be found at www.ifo.ajd.czest.pl

The conference venue is Jan Długosz University of Częstochowa (Akademia im. Jana Długosza), Institute of Foreign Philology, English Department, 13/15 Armii Krajowej Av., and 2/4 Zbierskiego St., Częstochowa, Poland.

There is no conference fee. Accommodation and meals, except coffee breaks, will not be provided by the Organizers.

We look forward to meeting you at the ‘Mapping New Spaces’ Young Researcher Conference in Częstochowa.

Registration form

***

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania”

organizowana przez 

Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

w dniach 07-08 kwietnia 2016r

Drodzy Państwo,

Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Innowacje w dydaktyce akademickiej: dobre praktyki i wyzwania, która odbędzie się w dniach 07-08 kwietnia 2016 r. w Częstochowie.

Przy obecnym umasowieniu edukacji akademickiej coraz częściej pojawiają się głosy, domagające się większej aktywizacji studentów na poziomie intelektualnym oraz konieczności kształcenia ich kompetencji społecznych i interkulturowych. Jest to tym ważniejsze, że dydaktyka reagująca na zmiany technologiczne, społeczne i kulturowe oraz przygotowująca do nich studenta, to element decydujący o atrakcyjności oferty dydaktycznej każdej uczelni. Serdecznie zapraszamy do udziału proponując następujące obszary dyskusji:

- zastosowanie nowych technologii w kształceniu akademickim,

- kształcenie myślenia krytycznego,

- rozwijanie kompetencji interkulturowych,

- metody zadaniowe oraz metody projektów,

- autonomia,

- kształcenie kompetencji społecznych,

- standardy i jakości kształcenia,

- aktywizacja studenta,

- kształcenie językowe na lektoratach,

- programy nauczania,

- profil współczesnego studenta,

- pedagogiczne implikacje.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji www.innowacjewdydaktyce.weebly.com oraz o przesłanie abstraktu w jęz. polskim na adres konferencji do 29.02.2016 r. na adres: innowacje2016@gmail.com.

Osoby zainteresowane publikacją w punktowanym czasopiśmie „Pedagogika” proszone są o przesłanie gotowych artykułów do 30 kwietnia 2016r. na adres innowacje2016@gmail.com.

Wszystkie szczegóły związane z uczestnictwem w konferencji i recenzowaną naukowo publikacją pokonferencyjną znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.innowacjewdydaktyce.weebly.com.

Zgłoszenia i rejestracja:

Wcześniejsza opłata konferencyjna (do 31 stycznia 2016 r.): 250 zł plus 60 zł bankiet.

Opłata konferencyjna po 31 stycznia 2016 r. – 350 zł + 60 zł bankiet.

Dla pracowników AJD i doktorantów opłata stała: 200 zł plus 60 zł bankiet.

Opłaty należy kierować na konto o numerze: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378.

Dopisek na przelewie: IFO Innowacje.

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie obrad oraz druk publikacji w czasopiśmie punktowanym.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie konferencji: www.innowacjewdydaktyce.weebly.com.

Do zobaczenia w Częstochowie!

***

Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Filozofická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.:

Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich

Częstochowa, 23-24 listopada 2015

Program Konferencji

***

RECEPCJA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W IFO

W dniach 22-23 października 2015 już po raz drugi spotkają się w IFO badacze recepcji literatury niemieckojęzycznej. Celem realizowanego w Zakładzie Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego projektu jest próba zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach recepcji twórczości wybranych pisarzy niemieckojęzycznych w polskim i niemieckojęzycznym obiegu kulturowym po 1968 roku, w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych jak i poznawczych. Organizatorzy podkreślają wagę interdyscyplinarności nauki o literaturze, której dział stanowią badania nad recepcją. Stąd też zainteresowanie twórcami współczesnymi i odbiorem ich tekstów przez czytelników, krytykę literacką oraz środowisko naukowe. Przedmiotem konferencji jest też rynek wydawniczy w zakresie literatury pięknej i naukowej, jak również zagadnienia związane z pracą nad przekładem i jego rolą w procesie odbioru w kulturze docelowej. Uwaga uczestników skierowana jest także ku zagadnieniom związanym z teatrem oraz kinem. Oferując tak szeroki krąg tematów organizatorzy pragną wypełnić lukę badawczą w literaturze przedmiotu, a tym samym przybliżyć sylwetki wybranych twórców niemieckojęzycznych i w wielu wypadkach przyczynić się do ich popularyzacji w naszym kraju.
Zapraszamy na obrady wszystkich zainteresowanych. Językiem konferencji jest język polski.

Program Konferencji

***

600 lat Jana Długosza, 25 lat Instytutu Filologii Obcych

Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Filozofická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.:

Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich

Częstochowa, 23-24 listopada 2015

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, której przedmiotem refleksji humanistycznej chcemy uczynić tematykę związaną z żywiołami w szeroko rozumianej perspektywie badawczej różnych dyscyplin naukowych i różnych obszarów językowych.

Chcemy podjąć rozważania na temat żywiołów w poznaniu, językach i literaturach krajów słowiańskich i germańskich. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na obraz semantyczny, pragmatyczny oraz etymologiczny żywiołów – wody, ognia, powietrza i ziemi, zarówno w ujęciu jednojęzycznym, jak i kontrastywnym. Oprócz czterech kanonicznych żywiołów bierzemy również pod uwagę nazwy szczegółowe typu: burza, pożar, tajfun, lawina.

Proponujemy bliższemu oglądowi poddać następujące obszary tematyczne: 

Nazwy żywiołów w perspektywie różnych metod analizy lingwistycznej

Językowy obraz żywiołów
Żywioły w metonimii, metaforze i metaftonimii
Modele sieciowe nazw żywiołów
Nazwy żywiołów w komunikacji
Literackie i kulturowe obrazy żywiołów
Nazwy żywiołów w etymologii i badaniach diachronicznych języków słowiańskich i germańskich

Język konferencji: język polski i pozostałe języki słowiańskie, język niemiecki i pozostałe języki germańskie. Preferujemy wystąpienia w języku angielskim.

Opłata konferencyjna: 380 zł, dla doktorantów: 250 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, bankiet oraz druk publikacji (po pozytywnej opinii recenzentów wydawniczych).

Opłaty należy dokonać do 30.06.2015r. na konto: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: Konferencja_żywioły2015.

Referaty: do 20 min.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15.06.2015 na adres: konferencja.ifo2015@gmail.com

Formularz zgłoszenia

Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny

***

Zakład Filologii Angielskiej Instytutu Filologii Obcych AJD w Częstochowie

serdecznie zaprasza na Konferencję:

Culture and Language: the Regional Dimension

dn. 8 grudnia 2014 r. w godz. 9.00-16.00 s. 0.14 przy ul. Zbierskiego.

***

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego IFO

organizuje w dniach 16-17.10.2014 I Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat

„Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1968 w obszarze niemieckojęzycznym i w Polsce – różnice i podobieństwa”

Uczestnikami konferencji są uznani literaturoznawcy z wielu ośrodków akademickich Polski i Niemiec.

Konferencja realizowana jest ze środków grantu DF/WFH/6086/2014 a jej organizatorami są prof. AJD dr hab. Anna Szyndler, prof. AJD dr hab. Anna Majkiewicz i dr Joanna Ławnikowska-Koper.

***

Zakład Języka Angielskiego Instytutu Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza wszystkich studentów do uczestnictwa w III Konferencji Studenckiej

New Horizons: English and American Studies in the Twenty-First Century

Częstochowa, 8 kwietnia 2014 r.

Konferencja kierowana jest do studentów filologii angielskiej, którzy przygotowują prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie z różnych dziedzin.

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

zaprasza do uczestnictwa w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej Tekst – Dyskurs – Komunikacja

Częstochowa, 21-22 listopada 2013 r.

***

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

zaprasza na Konferencję:

SPRACHE, LITERATUR UND KULTUR IM UNIVERSITÄREN DIALOG

Rok 2012 jest dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i dla Uniwersytetu Koblenz-Landau rokiem Jubileuszu Współpracy Naukowo-Dydaktycznej. Już od dwudziestu lat trwa owocna wymian doświadczeń, której plonem są wykłady gościnne, pobyty stypendialne naukowców i studentów, współpraca przy realizacji projektów badawczych oraz udział wpublikacjach naukowych. W ramach podejmowanej na różnych szczeblach współpracy uczelnianej szczególnie intensywne kontakty rozwinęły się między Zakładem Germanistyki (obecnie Instytut Filologii Obcych) ówczesnej WSP i Instytutami Germanistyki i Politologii niemieckiego Uniwersytetu. Ten jubileusz daje okazję do podjęcia naukowej dyskusji nad możliwościami międzynarodowego dialogu akademickiego w zakresie wiedzy o języku,literaturze i kulturze i zainspirował nas do zorganizowania spotkania akademików z Polski i Niemiec.

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater i w Instytucie Filologii Obcych AJD w Częstochowie w dniach 14-15 listopada 2012 r.

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE oraz FEDERALNY INSTYTUT DS. HISTORII I KULTURY NIEMCÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

zapraszają do uczestnictwa w I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Neofilologie na przełomie tysiącleci – najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce

Częstochowa, 26-27 listopada 2010 r.