Wyniki ankiet


Ocena zbiorcza Wydziału Filologiczno-Historycznego za rok 2018/2019

Załącznik nr 1 - Analiza pytania nr 1 dotyczącego częstotliwości uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki – rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 2 - Analiza pytań numer 2-9 w kontekście jednostki przy uwzględnieniu ocen indywidualnych prowadzących

Załącznik nr 3 - Analiza komentarzy w kontekście jednostki