Oferta kształcenia – studia I stopnia


STUDIA I STOPNIA (licencjackie) na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska oraz filologia germańska w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

STUDIA I STOPNIA

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalności:

FILOLOGIA GERMAŃSKA (3-letnie studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym):

Specjalizacje:

– nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej

– tłumaczenia i języki specjalistyczne

– język niemiecki w obszarach zawodowych

Wybór specjalizacji następuje po I roku studiów. Warunkiem utworzenia specjalizacji jest liczebność grupy co najmniej 25 osób.

FILOLOGIA GERMAŃSKA (kształcenie od podstaw) (3-letnie studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym):

Specjalizacje:

– język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

– język niemiecki zawodowy z językiem angielskim

Wybór specjalizacji następuje po I roku studiów. Warunkiem utworzenia specjalizacji jest liczebność grupy co najmniej 25 osób.

FILOLOGIA ANGIELSKA (3-letnie studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym):

Specjalizacje:

– nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej

– tłumaczenia i języki specjalistyczne

– specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego (chińskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego)

Wybór specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego (i wybór języka) następuje podczas rekrutacji przy składaniu dokumentów. Warunkiem utworzenia specjalizacji jest liczebność grupy co najmniej 15 osób.

Wybór pozostałych specjalizacji następuje po I roku studiów. Warunkiem utworzenia specjalizacji jest liczebność grupy co najmniej 25 osób.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące moduły kształcenia:

praktyczna nauka języka obcego (sprawności zintegrowane, konwersacje, gramatyka praktyczna, analiza i pisanie tekstu)
drugi język obcy (niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, chiński)
moduł treści językoznawczych (fonetyka, gramatyka opisowa, gramatyka konfrontatywna, wstęp do językoznawstwa, zagadnienia akwizycji języków obcych)
moduł treści literaturoznawczych i kulturoznawczych (historia literatury, wstęp do literaturoznawstwa, kulturoznawstwo, historia krajów anglojęzycznych / niemieckojęzycznych)
moduł treści uzupełniających (m. in. proseminarium, seminarium dyplomowe)
moduł treści specjalizacyjnych – do wyboru:

– nauczanie j. angielskiego / niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej (psychologia, pedagogika, dydaktyka nauczania języka obcego, podstawy filozofii, emisja głosu, technologie informacyjne)

– tłumaczenia i języki specjalistyczne (wprowadzenie do przekładoznawstwa i do strategii tłumaczeniowych, specyfika języków specjalistycznych, stylistyka i retoryka dla tłumaczy, korespondencja handlowa i użytkowa, specjalistyczny język biznesu, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy, tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i literackie, technologie informacyjne)

– specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego – wyłącznie dla filologii angielskiej (rozszerzony lektorat drugiego języka, zagadnienia społeczno-kulturowe krajów wybranego języka, wstęp do przekładoznawstwa i do strategii tłumaczeniowych, stylistyka i retoryka dla tłumaczy, tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i literackie, technologie informacyjne)

– język niemiecki w obszarach zawodowych – wyłącznie dla filologii germańskiej (język niemiecki jako język fachowy, język niemiecki w ekonomii, korespondencja handlowa i urzędowa, język niemiecki w hotelarstwie i gastronomii, język niemiecki w marketingu i reklamie, język niemiecki w biurze, język niemiecki w turystyce i usługach przewodnickich, język niemiecki w praktyce medycznej, ćwiczenia tłumaczeniowe, technologie informacyjne)

– język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim lub angielskim – wyłącznie dla filologii germańskiej (kształcenie od podstaw) (specjalistyczny język biznesu, język niemiecki; specjalistyczny język turystyki i rekreacji, język niemiecki; korespondencja handlowa i urzędowa w języku niemieckim; język niemiecki finansów i bankowości; komunikacja interkulturowa, elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych/anglojęzycznych; drugi język obcy – język hiszpański/angielski; język hiszpański/angielski – sprawności zintegrowane, słuchanie tekstów w języku hiszpańskim/angielskim; technologie informacyjne)

Ukończenie studiów licencjackich daje uprawnienia do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich).