Sprawozdania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia


Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filologia (filologia obca)

SPRAWOZDANIE rok akademicki 2018/2019

SPRAWOZDANIE rok akademicki 2017/2018

SPRAWOZDANIE rok akademicki 2016/2017