Książki pracowników


Książki pracowników kierunku: filologia 

Wydawnictwo UJD

Hanna Kaczmarek

Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes an der Schnittstelle zwischen Kognition und Versprachlichung (= Philologia. Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse Bd. 227)

2018

Anna Cholewa-Purgał

Therapy Through Faerie. Therapeutic Properties of Fantasy Literature by the Inklings and by U. K. Le Guin

2017

Ławnikowska-Koper J., Majkiewicz A., Szyndler A. (red.)

Klasyka i literatura „nieoswojona”. Przekład i odbiór, Częstochowa,2017 [= „Transfer. Reception Studies”, t. 2]

2017

Anna Majkiewicz

W zasadzie jestem nieprzetłumaczalna… Proza Elfriede Jelinek w polskim przekładzie

2016

Małgorzata Niemiec-Knaś, Beata Rusek

Aktivierung der Lernenden im Fremdsprachenunterricht

2016

Bogusław Bierwiaczonek

Metonymy in Language, Thought and Brain

2016

Bogusław Bierwiaczonek

An Introductory English Grammar in Constructions

2016

Bogusław Bierwiaczonek, Joanna Paszenda, (red.)

Polysemy in language and translation

2016

Ławnikowska-Koper J., Majkiewicz A., Szyndler A. (red.)

Cyrkulacja literatury niemieckojęzycznej i polskiej w XXI wieku, Częstochowa 2016 [=„Transfer. Reception Studies”, t. 1]

2016

Glebova, O., Gwóźdź, G., (red.)

The regional dimension of language and culture

2015

Gwóźdź, G. (red.)

Kultura materialna w języku, literaturze i przekładzie

2015

Małgorzata Kurek, Anna Skowron

Going Open with LangOER

2015

Borkowska-Kępska, B., Gwóźdź, G., Mamet, P., (red.)

LSP Perspectives

2015

Gwóźdź G., Mamet P., (red.)

Dyskursy Specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia

2015

Ławnikowska-Koper J., Majkiewicz A., Szyndler A. (red.)

„Studia Neofilologiczne”, t. XI: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku

2015

Ewa Kiełb-Starczewska

Efektywność multimediów w procesie przyswajania języka obcego a indywidualne cechy młodzieży akademickiej

2014

Sznurkowski P., Gwóźdź G., (red.)

STUDIA NEOFILOLOGICZNE VIII, IX, X. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.Instytut Filologii Obcych

2012, 2013, 2014

Bogusław Bierwiaczonek

Metonymy in Language, Thought and Brain

2013

Grzegorz Gwóźdź

Amerykańska kultura (nie)materialna w polskim przekładzie filmowym

2013

Hanna Kaczmarek

Verbvalenz Glossar Deutsch-Polnisch

2013

Hanna Kaczmarek, Joanna Ławnikowska-Koper (red.)

Literatur, Kultur und Sprache im universitären Dialog

2013

Agata Leśniczek, Justyna Godela

Technical World of Aviation. English for Aircraft Ground Maintenance

2013

Grzegorz Gwóźdź

Operational Norms in the Translation of American Short Stories into Polish. A descriptive translation study

2012

Anna Majkiewicz

Styl, kontekst kulturowy, gender

2011

Bogusław Bierwiaczonek, Bożena Cetnarowska, Anna Turula

Syntax in Cognitive Grammar

2011

Katarzyna Rokoszewska

Comparing Selected Modern Methods of Teaching English to Young Learners

2011

Hanna Kaczmarek

Verbvalenz zwischen Theorie und Anwendungspraxis im DaF-Unterricht. Eine Darstellung mit kontrastivem Ansatz Deutsch-Polnisch

2010

Anna Majkiewicz

Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek

2008

Anna Majkiewicz

Proza Güntera Grassa – interpretacja a przekład

2002


Bogusław Bierwiaczonek

A Cognitive Study of the Concept of LOVE in English

2002