Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów


Kierunek Filologia: specjalność Filologia angielska - studia stacjonarne - I stopnia.

30 września 2020 r. w godz. 15.00 - 17.00 w sali Nr 101 przy ul. Zbierskiego 2/4.
(szczegółowe informacje na stronie wydziału w dniu 29.09.2020 r.)

Kierunek Filologia: specjalność Filologia angielska - studia stacjonarne - II stopnia.
30 września 2020 r. o godz. 14.00 w sali Nr 014 przy ul. Zbierskiego 2/4.

*

Kierunek Filologia: specjalność Filologia germańska - studia stacjonarne I stopnia.
30 września 2020 r. o godz. 14.45 w sali Nr 014 przy ul. Zbierskiego 2/4.

Kierunek Filologia: specjalność Filologia germańska - studia stacjonarne II stopnia.
30 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Nr 014 przy ul. Zbierskiego 2/4.

*

Kierunek Język niemiecki w obrocie gospodarczym - studia stacjonarne I stopnia.
30 września 2020 r. o godz. 10.00 w sali Nr 26 przy Al. Armii Krajowej 36a.