Praktyki studenckie


Praktyki studenckie

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

Regulamin praktyk studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Na wszystkich specjalizacjach I stopnia obowiązują praktyki zawodowe w instytucjach odpowiednich do specjalizacji (podmiot gospodarczy/instytucja dla specjalizacji tłumaczeniowych; szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla nauczycielskiej. Na studiach II stopnia praktyki obowiązują jedynie na specjalności nauczycielskiej. 

Praktyki odbywają się zgodnie z przyjętym programem i planem studiów. Są obowiązkowym elementem procesu dydaktycznego w ramach kierunku i kończą się obowiązkowym zaliczeniem z oceną. Są organizowane przez Dział Spraw Studenckich UJD, a druki niezbędne do ich realizacji dostępne są na stronie Uczelni (www.ujd.edu.pl). Wymiar, zasady, organizację, formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku: Filologia I i II stopnia regulują instrukcje praktyk. Procedury i harmonogram uznawania pracy zawodowej w poczet praktyk studenckich zostały uchwalone na Radzie IFO i Radzie WFH i są dostępne na stronie www.fo.ujd.edu.pl w zakładce „Dla studenta/ wzory podań – druki do pobrania).


Instrukcje praktyk na kierunku: FILOLOGIA od roku akademickiego 2020/2021: 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I (w odniesieniu do grupy zajęć B. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole podstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: Filologia angielska, Filologia germańska - PLIK PDF 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ II (w odniesieniu do grupy zajęć D. Przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć) dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole podstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: Filologia angielska, Filologia germańska - PLIK PDF 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ III (w odniesieniu do grupy zajęć B. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) Dla studentów dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole ponadpodstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: Filologia angielska, Filologia germańska - PLIK PDF 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ IV (w odniesieniu do grupy zajęć D. Przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć) Dla studentów dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole ponadpodstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: Filologia angielska, Filologia germańska - PLIK PDF 

PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE - Instrukcja praktyki zawodowej ciągłej dla studentów Filologii angielskiej specjalizacje: Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego i Filologii germańskiej specjalizacje: Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Język niemiecki w obszarach zawodowych, Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim, Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim Studia pierwszego stopnia w instytucjach - PLIK PDF

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 - Obowiązki opiekuna praktyk z placówki


Praktyki przewidziane w programie studiów na kierunku: filologia od roku akademickiego 2019/2020: 

I stopień:
filologia germańska / angielska
□ praktyka zawodowa ciągła I (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne): 15 godz. po III sem.;
□ praktyka zawodowa ciągła II (przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć): 60 godz. po IV sem.;
□ praktyka zawodowa dla specjalności zawodowej: 120 godz. po IV sem.
Punkty ECTS: praktyka zawodowa ciągła I: 2; praktyka zawodowa ciągła II: 3 praktyka dla specjalizacji tłumaczeniowej: 5.

II stopień:
filologia germańska / angielska, specjalizacja nauczycielska
□ praktyka zawodowa ciągła III (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne): 15 godz. po sem. I, zaliczana w sem. II;
□ praktyka zawodowa ciągła IV (przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć): 60 godz. po II sem.
Punkty ECTS: praktyka zawodowa ciągła III: 1; praktyka zawodowa ciągła IV: 3.

1 Instrukcja praktyki dydaktycznej ciągłej dla studentów Filologii angielskiej i Filologii germańskiej specjalizacji nauczycielskiej studia pierwszego stopnia w szkole podstawowej dla naboru 2018/2019 - PLIK PDF

2 Instrukcja praktyki psychologiczno-pedagogicznej ciągłej dla studentów Filologii angielskiej i Filologii germańskiej specjalizacji nauczycielskiej studia pierwszego stopnia w szkole podstawowej dla naboru 2018/2019 - PLIK PDF 

3 INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I - od naboru 2019/2020 (w odniesieniu do grupy zajęć B. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole podstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: filologia angielska, filologia germańska - PLIK PDF

4 INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ II (w odniesieniu do grupy zajęć D. Przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć) dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole podstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: filologia angielska, filologia germańska - PLIK PDF

5 INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ III - od naboru 2019/2020 (w odniesieniu do grupy zajęć B. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) Dla studentów dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole ponadpodstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: filologia angielska, filologia germańska - PLIK PDF

6 INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ IV - (w odniesieniu do grupy zajęć D. Przygotowanie dydaktyczne dla nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć) Dla studentów dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia) odbywających praktykę zawodową ciągłą w szkole ponadpodstawowej na kierunkach ze specjalnością nauczycielską: filologia angielska, filologia germańska - PLIK PDF

7 PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE - Instrukcja praktyki zawodowej ciągłej dla studentów Filologii angielskiej specjalizacje: Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego i Filologii germańskiej specjalizacje: Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Język niemiecki w obszarach zawodowych, Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim, Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim Studia pierwszego stopnia w instytucjach - PLIK PDF