KOMUNIKAT REKTORA UJD Z DNIA 9 CZERWCA 2022R. W SPRAWIE PROWADZENIA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


Komunikat nr r021.2.7.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023.

1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że w roku akademickim 2022/2023 prowadzone będzie kształcenie w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone będą po zatwierdzeniu według przejętych zasad i procedur.

3. Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska