Język niemiecki w obrocie gospodarczym - studia licencjackie o profilu praktycznym!