Rekrutacja 2022/2023


Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Informacje dla kandydatów na studia oraz warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska oraz filologia germańska dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w zakładce „Dla Kandydatów”: www.ujd.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów