Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021


Filologia angielska I stopień

I rok – mgr Marta Kocełuch

II rok – mgr Justyna Karoń

III rok – mgr Agata Leśniczek

I rok studia niestacjonarne - dr Olga Słabońska

II rok studia niestacjonarne – mgr Justyna Karoń

III rok studia niestacjonarne – mgr Agata Leśniczek

*

Filologia angielska II stopień

I rok – mgr Sylwia Stachurska

II rok – dr Magdalena Raganiewicz

I rok - studia niestacjonarne - dr Olga Binczyk

*

Filologia germańska I stopień

I rok – dr Beata Rusek

II rok – dr hab. Anna Szyndler prof. UJD

III rok – dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper prof. UJD

I rok – studia niestacjonarne – dr Agnieszka Reszka

II rok – studia niestacjonarne – dr Elżbieta Asendrych

*

Filologia germańska II stopień

I rok – dr hab. Hanna Kaczmarek prof. UJD